FLOORTIME družinska svetovalnica

DIR FLOORTIME™ je celovit terapevtski pristop za delo z otroki in njihovimi družinami, ki upošteva otrokove individualne biološke značilnosti in odkriva vzroke za njegove posamezne primanjkljaje. S pomočjo Floortime terapevta otrok razvija svoje potenciale, postopno pridobiva čustvene, socialne in kognitivno-vedenjske kompetence, ob tem pa napreduje na višje razvojne mejnike.

Terapevtske intervencije otroka poglobljeno spodbujajo, da postane bolj pozoren, radoveden, motiviran in prevzame več pobude. Celostna naravnanost pristopa pa omogoča, da je v terapevtsko obravnavo vključena tudi otrokova družina, ki je ključna pri odkrivanju njegovih potencialov ter razumevanju dinamike, v kateri se razvija.

f

Dr. Stanley I. Greenspan, svetovno znan ameriški otroški psihiater in profesor klinične psihiatrije, je s Floortime terapijo razvil nov učinkovit pristop v razumevanju otrokovih razvojnih težav in potreb, vključujoč:
– motnjo avtističnega spektra (MAS)
– Aspergerjev sindrom
– Downov sindrom
– cerebralno paralizo
– govorno-jezikovni zaostanek
– čustveno-vedenjske in učne težave
– težave v senzornem procesiranju in motoriki
– motnjo primanjkljaja pozornosti (ADD)
– motnjo primanjkljaja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)
– druge primanjkljaje v razvoju (izpadi hude trme in agresije, čustvena zavrtost, težave s socializacijo).

Cena:
1 terapija = 45 EUR
Paket 10 terapij = 400 EUR.

DIR FLOORTIME™ individualne in skupinske terapije za otroke ter coaching za starše izvaja Eva Koprivšek, mag. zakonskih in družinskih študij, certificirana Floortime terapevtka in vodja FLOORTIME družinske svetovalnice.

Več info in naročanje: info@floortime.si (031 583 944).