Floortime terapijo je razvil dr. Stanley I. Greenspan, ameriški profesor klinične psihiatrije in otroški psihiater, svetovno poznan po svojem delu z otroki in njihovimi družinami. Zasnoval je nov pristop v razumevanju otrokovih razvojnih težav in potreb, vključujoč motnje avtističnega spektra (MAS, Aspergerjev sindrom), motnje primanjkljaja pozornosti (ADD, ADHD), čustveno-vedenjske težave, učne težave, težave v senzornem procesiranju in motoriki, Downov sindrom, govorno-jezikovni zaostanek, cerebralno paralizo ter druge primanjkljaje v otrokovem razvoju (npr. izpadi hude trme, agresije, čustvena zavrtost, težave na področju socializacije).

V 1-urni obravnavi upoštevamo tri pomembne elemente Floortime terapije:
– FUNKCIONALNI ČUSTVENI RAZVOJ: Ugotavljamo, katere mejnike čustvenega razvoja otrok že dosega in temu primerno zanj pripravimo specifičen program. Ta mu postavlja izzive za postopno usvajanje višjih mejnikov, posledično pa novih čustvenih, socialnih in kognitivno-vedenjskih kompetenc.
– INDIVIDUALNE ZNAČILNOSTI IN POTREBE: Prek opazovanja motoričnega razvoja, slušno-govornega procesiranja, vizualno-prostorskega procesiranja in senzorne modulacije odkrivamo, na kakšen način otrokove biološke značilnosti vplivajo na njegovo razvijanje, odzivanje in učenje. Pri tem njegovih simptomov primanjkljajev ne spreminjamo z avtomatiziranim učenjem, temveč se jih lotevamo pri njihovih vzrokih.
– MEDOSEBNI ODNOSI: V sodelovanju z otrokovimi najbližjimi ugotavljamo, kako družinski in drugi socialni odnosi nanj prenašajo določene vedenjske vzorce ter vplivajo na njegovo komunikacijo z okolico in njegov razvoj.

Floortime v slovenščini pomeni ‘čas na tleh’, kar na prvi pogled pomeni prostor, kjer se otroci najraje sproščeno igrajo, vendar pa to ni vse. Pomeni predvsem, da se v odnosu z otrokom spustimo na njegov nivo, potopimo v njegov svet ter sledimo njegovemu ritmu, potrebam in motivom. Terapevtske intervencije otroka poglobljeno spodbujajo, da postane bolj pozoren, radoveden, motiviran in prevzame več pobude. Poleg tega pa specifični ustvarjalni izzivi spodbujajo možganske strukture, zaradi česar se začne otrok v večji meri zavedati čustev, jih prepoznavati ter komunicirati z gestami in besedami.

Floortime terapija tako postavlja pomembne temelje za otrokovo socialno, čustveno, jezikovno in intelektualno delovanje. S tem pa mu omogoča, da se postopoma, a učinkovito, povzpenja po razvojni lestvi.

Floortime terapija

 
 
Back to top