Floortime terapija

Floortime terapijo je razvil dr. Stanley I. Greenspan, ameriški profesor klinične psihiatrije in otroški psihiater, svetovno poznan po svojem delu z otroki in njihovimi družinami. Zasnoval je nov pristop v razumevanju otrokovih razvojnih težav in potreb, vključujoč motnje avtističnega spektra (MAS, Aspergerjev sindrom), motnje primanjkljaja pozornosti (ADD, ADHD), čustveno-vedenjske težave, učne težave, težave v senzornem procesiranju in motoriki, Downov sindrom, govorno-jezikovni zaostanek, cerebralno paralizo ter druge primanjkljaje v otrokovem razvoju (npr. izpadi hude trme, agresije, čustvena zavrtost, težave na področju socializacije). V 1-urni obravnavi upoštevamo tri pomembne elemente Floortime terapije:... preberite več →